top of page

Misyonumuz

Türkiye'de politikanın teorisi yani siyaset bilimi ve siyaset felsefesi öteden beri üstenci bir bakışla anlaşılmaya çalışılan, anlaşılması hususunda topluma indirgenemeyen kavramlar olagelmiştir. Ancak, bizler bu sanrının bir yanılgıdan ibaret olduğu kanaatindeyiz. Bu sebeple ve politik bilincin herkes için zaruri olduğu düşüncesiyle, amacımız,  siyasetin süregelen soyut kavrayışını somutlaştırarak toplum içerisindeki siyasi/politik okur-yazarlığı arttırmaktır.

Takım üyeleri olarak, lise sıralarından üniversite yıllarına kadar organize ettiğimiz veya katılım sağladığımız birçok etkinlik ile birlikte aldığımız eğitimlerin katkılarıyla, bu Platform çerçevesinde toplum içindeki politika bilgi seviyesini arttırarak, hangi ideoloji, felsefe veya dünya görüşüne sahip olunursa olunsun, bilinçli bir vatandaşlık anlayışının kabul edilmesini gaye edinmekteyiz.

Brown and White Minimal Join Us Hiring Information Announcement (1).png

Takımımız

Brainstorming

Thanks for submitting!

Takımımıza Üye Olmak İster Misiniz?

Formu Doldurarak ilk adımlarınızı atabilirisiniz!
Başvuru formu
bottom of page